.

Правда о Катыни - Содержание

http://katyn.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=915
Распечатать

Пшевозник: Во вторник начнутся эксгумационные и поисковые работы в Быковне на Украине. Польское агентство печати. 30 июля 2007 г.Przewoźnik: We wtorek ruszą prace ekshumacyjne i poszukiwawcze w Bykowni na Ukrainie

az, PAP 2007-07-30, ostatnia aktualizacja 2007-07-30 13:47:07.0

We wtorek ruszą ponownie prace ekshumacyjne i poszukiwawcze w Bykowni na Ukrainie, gdzie spoczywają ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej ś poinformował w poniedziałek sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik.

- Spodziewamy się śladu kolejnych miejsc, w których pochowani są polscy obywatele - powiedział Przewoźnik. Prace mają potrwać około dwóch miesięcy. Prowadzi je ta sama ekipa, która pracowała w Bykowni w roku ubiegłym.

Wówczas odkryto polskie groby, w których znaleziono m.in. fragmenty umundurowania, buty wojskowe, polskie guziki wojskowe, czy nawet przedmioty z pojawiającymi się nazwiskami zamordowanych osób. Po zakończeniu prac Rada chce upamiętnić to miejsce, ale - jak podkreśla Przewoźnik - to dalszy etap dyskusji.

Na ukraińskiej i białoruskiej liście katyńskiej jest 7,3 tys. Polaków. W Bykowni pod Kijowem znajdują się szczątki pewnej grupy osób - z 3435 Polaków - m.in. oficerów, policjantów i urzędników z listy ukraińskiej. Wśród miejsc, gdzie mogą być szczątki zamordowanych Polaków z listy białoruskiej wymienia się m.in. Kuropaty pod Mińskiem.

Wśród zamordowanych są wysocy rangą oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, policjanci, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze Straży Więziennej i Straży Granicznej, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, a także osoby cywilne.

Wszyscy oni znaleźli się w aresztach i więzieniach NKWD, utworzonych przez administrację sowiecką na terenach dawnych Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, włączonych do ZSRR po napaści na Polskę 17 września 1939 roku.

W oparciu o rozkaz Ławrentija Berii o rozładowaniu więzień NKWD zachodnich obwodów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Białoruskiej SRR z 22 marca 1940 r. Polacy zostali przewiezieni do więzień centralnych obwodów ZSRR w Kijowie, Charkowie, Chersoniu i tam zamordowani wiosną 1940 r.

Na podstawie decyzji władz ZSRR, w tym Stalina, z 5 marca 1940 roku, wiosną tego roku zamordowano 22 tys. polskich oficerów i cywilów. Wśród nich 15 tys. stanowili więźniowie obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. NKWD rozstrzeliwało ich w Katyniu, Charkowie i Twerze. W 2000 r. otwarto trzy cmentarze wojskowe upamiętniające ofiary zbrodni - w Katyniu, Charkowie i Miednoje pod Twerem.

Trwające 14 lat śledztwo w sprawie katyńskiej, prowadzone przez rosyjską prokuraturę wojskową, zakończyło się umorzeniem we wrześniu 2004 roku. Nikomu nie postawiono zarzutów, nie zostało też przedstawione uzasadnienie decyzji o umorzeniu śledztwa. Rosjanie nie uznają zbrodni katyńskiej za ludobójstwo, ale za zbrodnię, która ulega przedawnieniu.

Polskie śledztwo w tej sprawie, na wniosek Komitetu Katyńskiego, od grudnia 2004 roku prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Jest w nie zaangażowanych 16 prokuratorów. Rosja, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie przekazała stronie polskiej akt sprawy.

az, PAP
 

| 31.07.2007 12:51