Правда о Катыни
: Главная : : Новости : : Содержание : : Вопросы и ответы : : Форум : : О проекте :


 Поиск 

 Содержание 
Введение
Официальные документы
Версии
Свидетельства
Публикации
Места захоронений

 Партнёры 


 Сервис 
Расширенный поиск
Ссылки
Форум

 О сайте 
Сайт http://katyn.ru «Правда о Катыни. Независимое расследование» – является интернет-ресурсом международного проекта «Правда о Катыни», созданного для выяснения истинных обстоятельств одного из самых загадочных и противоречивых эпизодов Второй Мировой войны – Катынского расстрела. Более подробно о целях проекта можно прочитать в разделе сайта «О проекте».
Наш контактный e-mail:

В оформлении дизайна сайта использованы фотоматериалы из книги «Amtliches Material zum Massenmord von Katyn» (Berlin, 1943) и фотографии из архива Алексея Памятных.

 Статистика  Новости 

День Войска Польского
Среда, 15 Август 2007

ЛОДЗЬ. 15 августа 2007 г. "GAZETA.PL".

В день праздника Войска Польского жители Лодзи почтили память убитых в Катыни офицеров и погибших в 1920 г. солдат. Впервые празднование проходило на площади "Жертв Катынского Преступления" перед костелом Богоматери Победоносной на улице Ланцковой. Это название площади официально присвоил в июле городской Совет по просьбе общества "Катынских семей". В 9 часов у памятника собралось несколько сот человек. Большинство пожилых военных пожелало встать в тени деревьев, чтобы не сидеть на солнцепеке перед святыней, где были приготовлены кресла и алтарь для святой мессы под открытым небом. У памятника стояли стража и почетный караул. Празднование прошло скромно, без речей. Среди прочих, венки и цветы возложили маршал Лодзинского воеводства Влодимеж Фисяк, президент Лодзи Ежи Кропивницкий, командующий лодзинским гарнизоном полковник Войцех Сикора, политики, военные и харцеры. Святую мессу отслужил митрополит Лодзинский Владислав Зюлек. Он напомнил, что праздник Войска Польского отмечается в 87-ю годовщину "чуда на Висле". Пожилые люди были взволнованы. Мария Прадзянович принесла небольшой букетик. "Русские утверждают, что Катынь была местью за уничтожение поляками 80 тыс. пленных в 1920 году" - сказала она. "Мой дед воевал тогда с большевиками. Если бы это было правдой, он бы мне рассказал об этом. Пленные пили воду из луж, заболевали тифом и умирали. Никто их не убивал. Катынь останется для нас вечной раной".


Главная часть торжеств праздника Войска Польского началась в 12 часов на кафедральной площади. Венки и цветы возложили перед могилой Неизвестного Солдата, а также перед памятниками Иоанну Павлу II и ксендзу Игнацы Скорупке, погибшему в 1920 году. Была прочитана панихида погибшим в борьбе за независимость Речи Посполитой. Их память отмечена почетным салютом.

"Жаль, что перенесли день Войска Польского с октября на август" - возмущался Анджей Стефанович, отставной офицер Польской Народной Армии. "Говорю так не из-за идеологии, Ленино или Советов, а из-за молодежи. В каникулы на такие годовщины вместо внуков приходят сами дедушки и бабушки. Пара харцеров - это очень мало. Такие праздники должны быть уроками для молодых, а не поминками для старых".

Патриотические торжества с участием воеводских властей состоялись также в Ловече, Павяницах и Радоме.

Михаил Ягелло.


Dzień Wojska Polskiego

 Michał Jagiełło 2007-08-15, ostatnia aktualizacja 2007-08-15 17:38:52.0

W dniu Święta Wojska Polskiego łodzianie uczcili pamięć pomordowanych w Katyniu i żołnierzy poległych w 1920 r.

Po raz pierwszy uroczystości obchodzono na placu Ofiar Zbrodni Katyńskiej przed kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej. Oficjalną nazwę nadała w lipcu Rada Miejska na prośbę Stowarzyszenia "Rodzina Katyńska". Przed godz. 9 przy pomniku zebrało się kilkaset osób. Upał sprawił, że wielu wiekowych kombatantów wolało stać w cieniu drzew, niż siedzieć w pełnym słońcu przed świątynią, gdzie przygotowano krzesła i ołtarz do mszy świętej pod gołym niebem. Przy pomniku stanęła warta i kompania honorowa.

Uroczystość była skromna, bez przemówień. Przy wtórze harcerskiego werbla wieńce i kwiaty złożyli m.in. marszałek województwa Włodzimierz Fisiak, prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, dowódca garnizonu łódzkiego płk Wojciech Sikora, politycy, kombatanci i harcerze. Mszę św. koncelebrował metropolita łódzki abp Władysław Ziółek. Przypomniał, że Święto Wojska Polskiego przypada w 87 rocznicę "cudu nad Wisłą". - Wracamy do tamtych wydarzeń i ludzi, żeby uczyć się od nich miłości do ojczyzny, męstwa i honoru - powiedział.

Starsi ludzie byli wzruszeni. Maria Pradziadowicz przyniosła mały bukiecik. - Rosjanie uważają, że Katyń to była zemsta za wymordowanie przez Polaków 80 tys. jeńców w 1920 roku - mówiła. - Mój dziadek wtedy walczył z bolszewikami. Gdyby to była prawda, powiedziałby mi. Jeńcy pili wodę z kałuż, chorowali na tyfus i umierali. Nikt ich nie zabijał. Katyń pozostanie dla nas wieczną raną.

Główna część obchodów Święta Wojska Polskiego rozpoczęła się o godz. 12 na placu archikatedralnym. Wieńce i kwiaty złożono przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz przy pomnikach Jana Pawła II i ks. Ignacego Skorupki, który poległ w 1920 r. Odczytano apel poległych w walce o niepodległą Rzeczpospolitą. Ich pamięć uczczono salwą honorową. - Żałuję, że przeniesiono dzień Wojska Polskiego z października na sierpień - ubolewał Andrzej Stefanowicz, emerytowany oficer LWP. - Nie chodzi o ideologię, Lenino i Sowietów, ale o młodzież. Są wakacje, na takie rocznice zamiast wnuków przychodzą sami dziadkowie. Paru harcerzy to za mało. Takie święto powinno być lekcją dla młodych, a nie wspominkami dla starych.

Uroczystości patriotyczne z udziałem władz wojewódzkich miały miejsce m.in. w Łowiczu, Pabianicach i Radomsku.

Michał Jagiełło

 


Источник:
Прочитали: 193 раза

Распечатать Распечатать    Переслать Переслать    В избранное В избранное

Новости по теме:
Вернуться назад


 Новости сайта 

На форуме

С 5.09.2006 регистрация на форумах обязательна.


Новые публикации

11 марта 2008
В разделе Публикации>Статьи размещена статья В.Шведа  «Ещё раз о записке Берии».

16 июня 2006
В разделе Публикации>Статьи размещена статья В.Шведа и С.Стрыгина «Предтечи Освенцима».
Сокращенный вариант этой статьи под названием опубликован в газете «Завтра» 14 июня 2006 г.

11 мая 2006
В разделе Полемика – В.Швед и С.Стрыгин против Я.Кротова помещена статья «Память предков и политика». Статье основана на большом фактическом материале из сборника «Красноармейцы в польском плену в 1919-1922 гг.» и других источников.

6 мая 2006
Новая статья в разделе Публикации>Статьи: Рудольф Волжанин. НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПОЛКОВНИКА МВД ПО ПОВОДУ КАТЫНСКОГО ДЕЛА.

18 марта 2006
Читайте в разделе Публикации>Статьи: Станислав Куняев. ШЛЯХТА И МЫ («Наш Современник», №5, 2002)

16 марта 2006
В разделе Публикации>Статьи опубликована статья Андрея Паршева Помни о Катыни (журнал "Золотой Лев. 1999 г., №№7-8).

13 марта 2006
В разделе Публикации открылся новый подраздел Сообщения, в котором, с разбивкой по годам, публикуются разные информационные сообщения о тех или иных событиях, связанных с «Катынским делом», на русском, польском и других языках.

В разделе Публикации>Статьи опубликована статья Руслана Лынёва «Пейзаж после битв. Еще раз о “катынском деле”. И не только о нем». (Журнал "РФ сегодня", 2005 г., №10).

8 марта 2006
В разделе Публикации>Статьи опубликована подборка статей о Катыни из журнала "Słowo Kongresu" (органа Конгресса поляков в Швеции), май 2003 г. (на польском языке).

13 февраля 2006
В разделе Публикации>Статьи опубликована беседа с депутатом Государственной Думы Виктором Ивановичем Илюхиным «Катынь не по Геббельсу», опубликованная в 40-м номере еженедельника «Досье» за 2005 г.


Рекомендуем

Сергей Стрыгин. Рецензия на главу «Катынь» из книги А.И.Шиверских «Разрушение великой страны. Записки генерала КГБ»

Максим Смирнов. На митинге по поводу расстрелянных польских офицеров

Статья Ю.И.Мухина, Главного редактора газеты «Дуэль» – «Цели и задачи»