Объявление


ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ранее объявлявшаяся амнистия не есть повод для новых "подвигов".
Администрация.

#1 13-12-2005 21:24:38

Sergey Strygin
Administrator
Зарегистрирован: 11-10-2005
Сообщений: 331

В Париже открыта мемориальная доска в память о жертвах Катыни.

Кто может перевести текст сообщения Польского агентства печати с польского на русский язык? :


PAP 11-12-2005

Tablicę Katyńską odsłonięto w niedzielę w paryskim Domu Polskiego Kombatanta im. gen. Władysława Andersa

Napis na tablicy głosi: "Pamięci 21857 jeńców polskich, ofiar ludobójczej decyzji najwyższych władz sowieckich, podjętej 5 marca 1940 roku na Kremlu w Moskwie. Pamięci 55 proc. kadry oficerskiej, zgładzonej przez komunistów sowieckich w Katyniu, Charkowie, Miednoje i w Kuropatach, ofiar zbrodni, cynicznie przemilczanej przez świat, nieukaranej zbrodni ludobójstwa, którego osądzenia Moskwa uparcie odmawia do dziś"

Odsłonięcia tablicy, ufundowanej przez Komitet Katyński i Stowarzyszenie Kombatantów Polskich we Francji, dokonał, wraz z ambasadorem RP Janem Tombińskim attache wojskowy we Francji, komandor Ireneusz Góreczny

Przewodniczący ceremonii prezes Komitetu Katyńskiego Stefan Melak powiedział, że "tablica ta, jako jedyna obejmuje wszystkie zbrodnie sowieckie dokonane na Polakach na przestrzeni całej (II) wojny (światowej)"

Melak wyraził oburzenie z powodu postępowania obecnych władz Rosji, które majowych uroczystościach z okazji 60-lecia zakończenia II wojny światowej pominęły udział polskich żołnierzy; żołnierzy, którzy "walczyli na wszystkich frontach wojny i bronili również Związku Sowieckiego". Zażądał postawienia pod sąd żyjących wykonawców zbrodni katyńskiej, twierdząc, że "wybaczenie nie jest tym samym co sprawiedliwość". I przypomniał, że "Jan Paweł II wybaczył Alemu Agcy, ale sąd skazał go na trzydzieści lat"

Ambasador Tombiński powiedział PAP, że we Francji do dziś w niektórych podręcznikach, nawet akademickich, zbrodnię katyńską określa się jako przypisywaną Sowietom. "Dla Polaków, którzy żyją w środowisku francuskim, taka tablica, która będzie inspirować i przypominać, ma znaczenie dla naprawiania pamięci historycznej i wyprostowywania tych kłamstw, które także w historiografii francuskiej istnieją" - podkreślił ambasador RP

Ludwik Lewin (PAP) az/ dsr/

Анонс на русском языке: http://katyn.ru/index.php?go=News&in=view&id=9

Offline

 

#2 16-12-2005 14:17:13

Sergey Strygin
Administrator
Зарегистрирован: 11-10-2005
Сообщений: 331

Re: В Париже открыта мемориальная доска в память о жертвах Катыни.

Алексей Памятных прислал из Варшавы более точный перевод надписи на мемориальной доске в память "катынских" поляков, открытой в начале декабря 2005 г. в Париже:

"Памяти 21857 польских военнопленных, жертв бесчеловечного решения советских властей, принятого в Кремле 5 марта 1940 года. Памяти 55 проц. офицерского состава, уничтоженных советскими коммунистами в Катыни, Харькове, Медном и Куропатах - жертв преступления, которое цинично замалчивалось в мире, жертв безнаказанного геноцида, осудить который Москва упорно отказывается по сей день".

"Pamięci 21857 jeńców polskich, ofiar ludobójczej decyzji najwyższych władz sowieckich, podjętej 5 marca 1940 roku na Kremlu w Moskwie. Pamięci 55 proc. kadry oficerskiej, zgładzonej przez komunistów sowieckich w Katyniu, Charkowie, Miednoje i w Kuropatach, ofiar zbrodni, cynicznie przemilczanej przez świat, nieukaranej zbrodni ludobójstwa, którego osądzenia Moskwa uparcie odmawia do dziś"

Offline

 

Отдел колонтитула

Powered by
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

[ Generated in 0.211 seconds, 8 queries executed ]